• Mustafa Topaloğlu 1 1">
  • Mustafa Topaloğlu 2 2">
  • Mustafa Topaloğlu 3 3">

Topaloğlu
Hukuk Bürosu

Topaloğlu Avukatlık Bürosu; 1991 yılında, Mustafa TOPALOĞLU tarafından kurulmuştur. Topaloğlu Avukatlık Bürosu; hukukun üstünlüğünü ve evrensel hukuk ilkelerini benimsenin yanı sıra, hukuki yardım talep eden müvekkilleri ile son derece şeffaf ve etkili iletişimi ilke edinen, müvekkillerinin yararlarını korur iken etik ilkelerden taviz vermeyen yapısı ile gerek Adana gerekse Ankara ve İstanbul'da hukuk camiası tarafından tanınan ve oldukça saygın bir konumu olan hukuk bürosu haline gelmiştir. Kuruluşundan bu yana , yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda Hukuk Bür..

Detaylı Bilgi

Hizmetler

FAALİYET ALANLARIMIZ

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim, Enerji ve Maden Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet, Gayrimenkul Hukuku, İmar ve İnşaatRekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Davalar, Kişisel Verilerin Korunması, İdare ve Vergi Hukuku,