İş Hukuku
  • Çalışan-işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,

  • Çalışan-işveren haklarının korunması,

  • Bireysel-toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması,

  • İş sözleşmenin sona erdirilmesi uygulamaları,

  • Çalışanların ve iş yerinin güvenliğinin sağlanması, bu husus çerçevesindeki mevzuat değişikliklerinin takibi,

  • İşe iade, işçilik alacakları davalarında müvekkilin temsili,

  • Çalışma ve oturma izinleri,

  • Tutanak, ihtar ve fesih bildirimi hazırlanması,

  • İş Hukuku için diğer tüm konular ve kanuna uyum programları


Mail Gönder