Duyuru
Aralık

21

2017

Kişisel Verilerin Korunması Kararı

“Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı Kararı”25/01/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Duyuru
Aralık

21

2017

Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması

“Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Kararı” 25/01/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Duyuru
Şubat

09

2018

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

“Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği” 09/02/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Ocak

31

2018

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

"Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı” 07/03/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Duyuru
Mart

10

2018

7099 Sayılı Yatırım Ortamının Değiştirilmesi

“7099 Sayılı Yatırım Ortamının Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Mart

10

2018

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

“Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 10/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Mart

10

2018

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 10/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Mart

15

2018

7101 Sayılı İcra ve İflas Kanununu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

“7101 Sayılı İcra ve İflas Kanununu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 15/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir

Duyuru
Mart

27

2018

7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

“7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27/03/2018 tarihinde yürürlüğe gitmiştir.

Duyuru
Mart

30

2018

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği

“Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği” 30/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir,

Duyuru
Nisan

26

2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği” 26/04/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir

Duyuru
Mayıs

05

2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”  05/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir

Duyuru
Nisan

02

2018

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünde İstisna Tutulacak Veri Sorumluları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünde İstisna Tutulacak Veri Sorumluları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı” 15/05/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Duyuru
Mayıs

23

2018

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

“Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 23/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Mayıs

30

2018

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği” 30/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Mayıs

31

2018

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

“Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 31/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Regulation on Suspension and Installment of the Credits of Social Security Authority In ac..

Duyuru
Haziran

02

2018

Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

“ Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” 02/06/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Haziran

02

2018

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik

Regulation on the Qualities of Concordat Officer and Obligatorily Constituting the     Board of Creditor“Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik” 02/06/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Haziran

05

2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:18)

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:18)” 05/06/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Haziran

11

2018

7103 Sayılı Vergi Kanunları  Geçici 1 İnci Maddesinin uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

"7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun  Geçici 1 İnci Maddesinin uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” 11/06/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Kasım

22

2019

7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.12.2018 tarihli Maden Kanununda Değişiklik Teklifi, 14.02.2019 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve "7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olarak  28.02.2019 tarih ve  30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür..

Duyuru
Mart

26

2020

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 27/3 dönemi ve yasama yılı, 2/2633 Esas numaralı, 17.02.2020 tarih ve 99 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ..

Duyuru
Nisan

17

2020

7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Nisan

17

2020

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasa Dair Kanun

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasa Dair Kanun, 17.04.2020 gün ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Duyuru
Nisan

25

2020

21.04.2020 Tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi

21.04.2020 Tarihli  30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde 23-24-25-26 Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması Başlıklı İçişleri Bakanlığı Genelgesi''nin Açık Olan İşyeri, İşletme ve Kurumlar Başlıklı 2. maddesinin (m) bendi, "

Duyuru
Mayıs

04

2020

2480 Sayılı Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

2480 Sayılı Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 31114 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 30.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7226 sayılı Kanunla 30.04.2020 tarihine kadar ertelenen yasal süreler, söz konusu Cumhur..

Duyuru
Mayıs

07

2020

Mücbir Sebep Gereği Alınan Tedbiler Hakkında 21.04.2020 Tarihli MAPEG Duyurusu

Mücbir sebep gereği alınan tedbirler kapsamında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne verilmesi gereken ilgili belgelerin ve ödenmesi gereken Devlet Hakkı'nın ertelenmesine ilişkin 21.04.2020 tarihli duyuru MAPEG web sitesinde yayınlanmıştır.