Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel verilerin korunması konusunun önemi hakkında müvekkillerin bilgilendirilmesi, güncel mevzuata uygunluğun sağlanması,

  • Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde teknolojiye ve ihtiyaçlara uygun çözüm olanaklarının sağlanması,

  • Şirket içi risklerin belirlenerek karşı önlemlerin alınması,

  • Şirket bazında kişisel verilerin korunması politikası oluşturulması,

  • Verilerin işlenmesinden sorumlu personelin eğitilmesi,

  • Yeni KVKK tarafından öngörülen denetim yükümlülüğünün yerine getirilmesi,

  • Kişisel verilerin korunması ile ilgili her türlü hukuki soruna yardımcı olmak,

  • Güncel gelişmeleri takip etmek


Mail Gönder