İcra İflas Hukuku
  • Alacaklı/Borçlu müvekkillerin çıkarlarına koruma,

  • Yerli/yabancı müvekkillerin alacaklarının takibi, haciz/paraya çevirme,

  • Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi,

  • Çek, senet vb. gibi kıymetli evrakların tahsili için gerekli işlemlerin yapılması,

  • Taşınır/taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi,

  • Müvekkil aleyhine başlatılan icra/iflas talebinin durdurulması, iptal edilmesi,

  • Menfi tespit davası açılması,

  • Müvekkilin borçlarının yapılandırılması süresinin takibi,

  • İyileştirme projelerinin ve konkordato projelerinin hazırlanması, sürecin yönetimi


Mail Gönder