Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim, Enerji ve Maden Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet, Gayrimenkul Hukuku, İmar ve İnşaatRekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Davalar, Kişisel Verilerin Korunması, İdare ve Vergi Hukuku,