Rekabet Hukuku
  • Rekabet incelemesi kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi,

  • Hâkim durumun kötüye kullanılması,

  • Tek satıcılık, distribütörlük, acentelik, ortak girişim, lisan, hizmet ve taşeronluk sözleşmeleri çerçevesinde danışmanlık,

  • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları,

  • Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık


Mail Gönder