Enerji ve Maden Hukuku
  • Ruhsatlandırma aşamalarında gerekli hukuki danışmanlık,
  • 3213 sayılı Maden Kanunu ve sair mevzuatlara ilişkin her konuda hizmet,
  • Dava süreçlerinde ve işlemsel çalışmalarda danışmanlık ve temsil,
  • Hukuki düzenlemeler ve mevzuata uyum,
  • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve MİGEM gibi kamu tüzel kişilikleri ile ilgili yazışmaların ve yönlendirmelerin yapılması,
  • Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı maden şirketlerine danışmanlık

Mail Gönder