topaloğlu

Topaloğlu Avukatlık Bürosu

Topaloğlu Avukatlık Bürosu; 1991 yılında, Mustafa TOPALOĞLU tarafından kurulmuştur. Topaloğlu Avukatlık Bürosu; hukukun üstünlüğünü ve evrensel hukuk ilkelerini benimsenin yanı sıra, hukuki yardım talep eden müvekkilleri ile son derece şeffaf ve etkili iletişimi ilke edinen, müvekkillerinin yararlarını korur iken etik ilkelerden taviz vermeyen yapısı ile gerek Adana gerekse Ankara ve İstanbul'da hukuk camiası tarafından tanınan ve oldukça saygın bir konumu olan hukuk bürosu haline gelmiştir.

Kuruluşundan bu yana , yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda Hukuk Büromuz kadrosunda stajyer avukat ya da avukat olarak yer alan çok sayıda meslektaşımız, şu anda gerek avukat gerekse hakim-savcı ve akademisyen olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu durum da Hukuk Büromuza haklı bir gurur kaynağı oluşturmaktadır.

Yakın bir zamana kadar , "avukatlık mesleği kişisel olarak yapılan" bir meslek olarak düşünülmekte ise de, günlük yaşamda artan işlem çeşitliği karşısında yaşanan hukuki sorunların da karmaşık bir durum alması, yine bunun bir sonucu olarak artan iş yoğunluğu, çeşitli konularda uzmanlaşmış birden fazla avukatın oluşturduğu Hukuk Bürolarını bir zorunluluk haline getirmiştir.

Hukuk Büromuz da bu gerekliliğin dışında kalmamış, konusunda yetkin olan avukatların ; güncel mevzuatı da yakından takip eden kaynak kitap, içtihat ve mevzuat arşivinden oluşan kütüphanesi, teknik alt yapısı ile günümüz koşullarının gerektirdiği kaliteli hizmeti müvekkillerine sunmakta, her geçen günde kurumsal bir hukuk bürosu olma yönünde ilerlemeye devam etmektedir.

Topaloğlu Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin başarısını her zaman ön planda tutmaktadır. Bunun için, müvekkilleriyle her zaman iletişim içinde kalmakta, müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu sektörlerde sadece hukuki değil ticari bilgileri de edinerek bilgilerini derinleştirmektedir. Topaloğlu Avukatlık Bürosu Adana ve İstanbul’da bulunan iki ofisi ile hizmet vermekte olup Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır.

Topaloğlu Avukatlık Bürosu, yabancı ve yerli yatırımcıların Türkiye’deki avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyacı duydukları konularda faaliyet göstermeye devam etmekte olup bu doğrultuda Ticaret ve Şirketler Hukuku,Maden Hukuku,Deniz Ticareti Hukuku, Banka ve Finans Hukuku,Sermaye Piyasaları Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Enerji Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Tahkim, Deniz Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku ve Aile Hukuku gibi çok geniş bir alanda müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Topaloğlu Avukatlık Bürosu, hizmetlerini müvekkillerinin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmekte ve her zaman kaliteli hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Ekibimiz için tıklayın