İdare ve Vergi Hukuku
  • İdari kurumlarla her türlü ilişkide danışmanlık hizmeti,

  • Çevresel Etki Değerlendirme sürecindeki sorunlar ve ÇED raporları aleyhine açılan davalarda temsil hizmeti,

  • Para cezası, ruhsat-izin iptali vb. her türlü idari işleme karşı idari işlemin iptali davaları ve idari işlemlerden doğan tazminat talepli davalarda müvekkilin temsili,

  • Her türlü idari başvuru ve itiraz,

  • İdari başvuru yollarının tüketilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi,

  • Dava takibi ve uyuşmazlık çözümü,

  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü.


Mail Gönder