Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin hizmet sunar:

  • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, hissedarlar sözleşmesinin kuruluşu,
  • Şirketin bünyesinde meydana gelen değişimler(sermaye artırımı, pay devri, tür değişikliği, halka açılma vb.)
  • Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, yönetimi ve öz sermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri,
  • Yerli, yabancı konsorsiyum ve ortak girişimlere hizmet,
  • Düzenli(günlük faaliyetlere ilişkin) Danışmanlık,
  • Kurumsal Yönetim, mevzuata uyum,
  • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler,Mail Gönder