Duyuru
Ocak

31

2018

"Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı” 07/03/2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler