Duyuru
Mart

26

2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 27/3 dönemi ve yasama yılı, 2/2633 Esas numaralı, 17.02.2020 tarih ve 99 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda kabul edilerek kanunlaşmıştır. Torba Kanun olarak niteliğindeki 25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Dair Kanun Cumhurbaşkanlığı’nca onaylanmış ve  26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun