Duyuru
Haziran

11

2018

"7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun  Geçici 1 İnci Maddesinin uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” 11/06/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
7103 Sayılı Vergi Kanunları  Geçici 1 İnci Maddesinin uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ