Sigorta Hukuku
  • Rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkili temsil etmek,

  • Müvekkillerin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri hakkında danışmanlık hizmetleri,

  • Müvekkillerin her türlü işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk sigortası ile teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri,

  • Temsil edilen sigorta şirketleri ve acenteleri trafik sigortacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, bu alanda hukuki başvurular,

  • Kara, hava, deniz yük ve kargo taşımacılığında oluşan kazalardan doğan tazminat davaları,

  • Sigorta poliçelerine ilişkin hizmetler


Mail Gönder