Duyuru
Mayıs

31

2018

“Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 31/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Regulation on Suspension and Installment of the Credits of Social Security Authority In accordance With the Article 48/A of the Code on Collection Procedure of Public Assets
Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik