Av.Prof.Dr.Mustafa TOPALOĞLU

Kurucu Avukat

İstanbul Ofis

+90 216 510 00 39

+90 216 510 00 38

mt@mustafatopaloglu.av.tr

Özgeçmiş
1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Madencinin Hukuki Sorumluluğu konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Doçentlik sınavını başararak Hukuk Doçenti unvanını aldı.
2006-2007 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı’nda 9.Kalkınma Planı Fikri Haklar Komisyon Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
2007 yılında Beykent Üniversitesinde Ticaret Hukuku Profesörlüğüne yükseltildi. 2007 yılından 2016 yılına kadar görev yaptığı Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku ve Maden Hukuku derslerini okuttu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde üç yıl süreyle Maden Hukuku dersi verdi.
Halen Özyeğin Üniversitesi Hukuku Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Profesör TOPALOĞLU, madencilik sektörü ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında da görev yapmaktadır. İstanbul Genç Madenciler Derneği üyeliği ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ve Danışma Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Özellikle Ticaret Hukuku ve Maden Hukuku konusunda birçok ulusal ve uluslararası toplantılara katılmış ve aynı zamanda Maden Kanunu İkincil Düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca, Kanada MAden Arama ve Geliştirme Derneği(PDAC) üyesidir.
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU’nun Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Banka Hukuku ve Maden Hukuku konularında yazılmış 16 adet kitabı ve 105 adet yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.
Pozisyon:Kurucu Ortak
Kayıtlı Olduğu Baro:İstanbul
Eğitim: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dil:İngilizce
Akademik Pozisyon:Özyeğin Üniversitesi Hukuk     Fakültesi Ticaret Hukuku    Anabilim Dalı